26 July 2008 - 22:58Blogosfera vs. RATEL

Verujem da ste već upoznati sa novim tehničkim uslovima koje je RATEL propisao Internet provajderima. Poslednjih 48 sati ova vest je pravi bum na srbijanskom Internetu i blogosferi pa je red da i ja dam svoj doprinos, ako ne u kvalitetu, onda bar u kvantitetu.

Današnji mediji takođe izveštavaju o pravilniku RATEL-a, svoj kratak kometar dao je i Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja.

U čemu je zapravo problem sa ovim dokumentom? Iako se radi o podzakonskom aktu koji bi trebalo da definiše neke tehničke preduslove, u pojedinim odredbama ovog uputstva stiče se utisak da on ide i mnogo šire. U RATEL-u tvrde da se neće presretati sav sadržaj, već samo na zahtev nadležnog organa u zakonom propisanoj proceduri. Upravo zbog toga postaje nejasno šta bi onda trebalo da predstavljaju odredbe poput ove:

nadležnim državnim organima omogući pristup ažurnoj bazi podataka o pretplatnicima i periodično na zahtev dostavlja eksportovanu bazu podataka u formatu dogovorenom sa nadležnim državnim organima. Baza treba da sadrži pored ličnih podataka iz ugovora sa pretplatnikom i vrstu usluga, informaciju o postojanju zaštite prenosa podataka, način pristupa pretplatnika, maksimalnu brzinu prenosa podataka i identifikacione adrese;

ili

Pružalac Internet usluga dužan je da o svom trošku omogući nadležnom državnom organu u realnom vremenu potpuno autonomni pasivni monitoring Internet aktivnosti proizvoljnog pretplatnika i preusmeravanje dolaznog i odlaznog saobraćaja ka akvizicionom centru nadležnog državnog organa.

Goran se potrudio da dobije i mišljenje pravnika o svemu ovome.

Inače uputstvo je doneto 11.07.2008. a počelo je da važi dan nakon toga što takođe nije u skladu sa našim propisima, a da ne pominjemo da je široj javnosti dokument postao dostupan putem sajta RATEL-a tek pre dva dana.

Ajde da poverujemo da u svemu ovome nije bilo zle namere, ali za jedan dokument na četiri stranice formata A4 (sa manjim fontom staje i na jednu) mislim da postoji preveliki broj pitanja, nejasnoća i neodumica, sve to doneseno preko noći u potpunoj tajnosti, pa verujem da bi najbolje bilo da se dokument povuče i preformuliše, otvori javna rasprava i onda donese akt koji nije moguće tumačiti na ovaj ili onaj način.

Update: Evo i podužeg teksta na B92 zajedno sa video prilogom, Markov post na Tržišnom rešenju, Ombudsman razmatra, Šabić dao svoje mišljenje.

Naslovi.net pretraga će vam doneti još puno članaka na temu pravilnika RATEL-a.

1 Komentar | Tagovi: Uncategorized